30. ZÁHORÁCKY MARATÓN a 15. POLMARATÓN 2018


Organizátor:      Mesto Senica, Komisia pre šport pri MsZ v Senici,
  Mesto Šaštín Stráže, Komisia pre mládež a šport pri MsZ
  Obec Borský Mikuláš
   
Termín:   sobota, 9. jún 2018
   
Prezentácia: 8,00 - 10,00 h. pred športovou halou v Senici
Štart:   10,15 h. pred športovou halou v Senici, Továrenská ul.
Riaditeľ preteku: Mgr. Peter Hutta
Hlavný rozhodca: Antonín Koplík st.
Technický riaditeľ:   Ivan Paveska
Registrácia:   cez portál www.behsity.sk
   
Štartovné:  10 eur, prípadne 300 Kč do 6.6.2018, v deň preteku 15 eur (450 Kč)
IBAN:  SK78 5600 0000 0092 0051 6002 v.s. 09062018
  Do poznámky uveďte: MENO PRETEKÁRA

 

 

PRETEKÁRI, KTORÍ SA PRIHLÁSILI, UHRADILI ŠTARTOVNÉ 10 EUR, ale nemôžu sa zo zdravotných prípadne akýchkoľvek iných dôvodov zúčastniť Záhoráckeho maratónu a polmaratónu, je potrebné, aby nám to oznámili 
do 31.5.2018. Štartovné Vám bude VRÁTENÉ !!!
Po termíne 1.6.2018 sa štartovné NEVRACIA

 

Popis trate:  asfaltový povrch
maratón 42,195 km – trať vedie zo Senice na železničnú stanicu,
cez Borský Mikuláš do Šaštína a späť do Senice
polmaratón 21,1 km – trať vedie zo Senice na železničnú stanicu,
cez Borský Mikuláš do Šaštína na futbalový štadión.
   

V prípade záujmu budú pretekári po vyhodnotení prevezení autobusom späť do Senice.  

 

 

 
PRETEKÁRI, KTORÍ SA PRIHLÁSILI, UHRADILI ŠTARTOVNÉ 10 EUR, ale nemôžu sa zo zdravotných prípadne akýchkoľvek iných dôvodov zúčastniť Záhoráckeho maratónu a polmaratónu, je potrebné, aby nám to oznámili
do 31.5.2018. Štartovné Vám bude VRÁTENÉ !!!
Po termíne 1.6.2018 sa štartovné NEVRACIA.
 
 

AKTUÁLNE  INFO:

V PIATOK, 8.6.2018 DO 14,00 H. BUDÚ NA WEBE BEHSITY.SK 

AKTUALIZOVANÉ VŠETKY PLATBY ŠTARTOVNÉHO.

 

AK STE PLATBU UHRADILI,

A NAPRIEK TOMU JE VAŠE MENO  ČERVENÝM PÍSMOM

PREDLOŽTE PRI REGISTRÁCII DOKLAD O ÚHRADE 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(156 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
134 Martin Žigo PM M BEHAME.sk
479 Michal Puškár MA M BERNOHY.sk
1330 Eduard Baumgartner PM M60 Radošovce
1353 Dušan Oravec MA M40 BA-blesk
2230 Vojtech Planka PM M60 BK VP Malacky
3447 Juraj Mihálik MA M40 Modra
5338 Zuzana Pipíšková MA Z Záhorácky frišký tým
6265 Tomáš Vintr PM M AK Junior Holíč
7715 Ján Štekauer PM M65
11071 Michal Malachovský MA M Prírodovedecká fakulta UK
11169 Jakub Šedivý PM M SLZA Borský Mikuláš
11348 Alexandra Lalová PM Z
12664 Ján Orth PM M50 Zohor
15974 Dušan Goliaš PM M40 Moravsko Slovenský bežecký team
16420 Tomáš Skala PM M AK Junior Holíč/ ZFT
16962 Michal JANOTA PM M70 AŠK GRAFOBAL SKALICA
19335 Viktor Dřizga PM M40 Bratislava
19620 michala martišová PM Z35 ŠK Jablonica
20103 Radovan Vaško MA M Trnava
21991 Martina Požgayová PM Z toRun Stará Turá
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

Organizátor:      Mesto Senica, Komisia pre šport pri MsZ v Senici,
  Mesto Šaštín Stráže, Komisia pre mládež a šport pri MsZ
  Obec Borský Mikuláš
   
Termín:   sobota, 9. jún 2018
   
Prezentácia: 8,00 - 10,00 h. pred športovou halou v Senici
Štart:   10,15 h. pred športovou halou v Senici, Továrenská ul.
Riaditeľ preteku: Mgr. Peter Hutta
Hlavný rozhodca: Antonín Koplík st.
Technický riaditeľ:   Ivan Paveska
Registrácia:   cez portál www.behsity.sk
   
Štartovné:  10 eur, prípadne 300 Kč do 6.6.2018, v deň preteku 15 eur (450 Kč)
IBAN:  SK78 5600 0000 0092 0051 6002 v.s. 09062018
  Do poznámky uveďte: MENO PRETEKÁRA
   
Možnosť ubytovania: penzión Atlas, tel. 034/6515781, hotel Senica, tel. 034/6517236
   
Popis trate:  asfaltový povrch
maratón 42,195 km – trať vedie zo Senice na železničnú stanicu,
cez Borský Mikuláš do Šaštína a späť do Senice
polmaratón 21,1 km – trať vedie zo Senice na železničnú stanicu,
cez Borský Mikuláš do Šaštína na futbalový štadión.
   

V prípade záujmu budú pretekári po vyhodnotení prevezení autobusom späť do Senice.  

  

 

Kategórie pre maratón: Kategórie pre polmaratón:
muži muži
muži nad 40 rokov muži nad 40 rokov
muži nad 50 rokov muži nad 50 rokov
muži nad 60 rokov muži nad 60 rokov
ženy muži nad 65 rokov
  muži nad 70 rokov
  ženy
  ženy nad 35 rokov 
  ženy nad 45 rokov

 

Upozornenie:     Pri zaradení pretekárov do kategórií je rozhodujúci rok narodenia. 
  Pretekári bežia na vlastné riziko, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
bez vylúčenia jazdy vlakov.
   
Časový limit:  5:00:00 hod.
Prémia:  170 eur za prekonanie traťového rekordu 2:23:42

 

Ceny - maratón:             Absolútne poradie               Muži 

                                        1. miesto    135 eur                 1. miesto      150 eur                                                        

                                        2. miesto      70 eur                 2. miesto      100 eur                                                        

                                        3. miesto      35 eur                 3. miesto        70 eur                          

 

                                        Muži nad 40 rokov               Muži nad 50 rokov

                                        1. miesto    150 eur                 1. miesto      150 eur

                                        2. miesto    100 eur                 2. miesto      100 eur

                                        3. miesto      70 eur                 3 miesto         70 eur

 

                                        Muži nad 60 rokov               Ženy

                                        1. miesto    100 eur                 1. miesto      100 eur

                                        2. miesto      70 eur                 2. miesto        70 eur       

                                        3 miesto       35 eur                 3. miesto        35 eur

 

Ceny - polmaratón:        vo všetkých kategóriách 1. – 3. miesto vecná cena

  

Najlepší čas Seničana:  prví traja Seničania, maratónci, obdržia cenu primátora mesta Senica 
Prvý na obrátke v Šaštíne: cena primátora mesta Šaštín Stráže
Informácie: Mesto Senica – Erika Mášiková, 0918 616 438,  erika.masikova@senica.sk
  Mesto Šaštín Stráže – Marián Konečný, 0907590294, mariankonecny7@gmail.com
Sprievodný program: ÚS SČK Senica poskytne masáže a meranie tlaku pred a po preteku
  Kultúrny program, živá hudba
  Atrakcie pre deti, stánky s občerstvením

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov maratónskych behov.

 

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

 

 

 

AKTUÁLNE  INFO:

 

V PIATOK, 8.6.2018 DO 14,00 H. BUDÚ NA WEBE BEHSITY.SK 

 

AKTUALIZOVANÉ VŠETKY PLATBY ŠTARTOVNÉHO.

 

 

 

AK STE PLATBU UHRADILI,

 

A NAPRIEK TOMU JE VAŠE MENO  ČERVENÝM PÍSMOM

 

PREDLOŽTE PRI REGISTRÁCII DOKLAD O ÚHRADE 

 

 

 

OFICIÁLNE výsledky


https://senica.sk/data/component_file/100/4403/f777.xlsx

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE 30. ZÁHORÁCKY MARATÓN a 15. POLMARATÓN 2018


Kategória Počet
Maratón - Muži 11
Maratón - Muži nad 40 rokov 11
Maratón - Muži nad 50 rokov 12
Maratón - Muži nad 60 rokov 7
Maratón - Ženy 7
Polmaratón - muži 31
Polmaratón - muži nad 40 rokov 18
Polmaratón - Muži nad 50 rokov 9
Polmaratón - Muži nad 60 rokov 10
Polmaratón - Muži nad 65 rokov 5
Polmaratón - Muži nad 70 rokov 4
Polmaratón - Ženy 10
Polmaratón - Ženy nad 35 rokov 13
Polmaratón - Ženy nad 45 rokov 8
Celkový počet156
Pohlavie Počet
muž 118
žena 38
Celkový počet156

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 06.06.2018