Národný beh Devín - Bratislava 2019


 


Ďakujeme za váš beh!

 

Z Devína do Bratislavy pobežíme v nedeľu 14. apríla. Zúčastnite sa aj vy národného behu a zažite nezabudnuteľnú atmosféru najstaršieho atletického podujatia na Slovensku. 

 

Každý bežec, ktorý dobehne do cieľa získa pamätnú medailu!

 

PROSÍME VÁS POZORNE SI PREČÍTAJTE PROPOZÍCIE A RIAĎTE SA INŠTRUKCIAMI, KTORÉ SÚ V NICH UVEDENÉ.

 

Pokiaľ ste tu prvý krát, začnite tu Som tu prvý krát.

 

 

Kontakt devin@behsity.sk

 

Stránka behu www.devin-bratislava.eu

 

Facebook event Národný beh Devín - Bratislava 2019

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(7121 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Ročník
Doprava
Kat.
Klub
Tím
ŠID
27 Miloš Zágoršek 1975

DNV

M40 Quinta quintta 9999
59523 Karol YE 2006

Vajan. 8:00

CH13 The British International School Running Team 9839
59482 Renáta ELISTEROVÁ 1991

Vajan. 8:00

R 9838
59379 Karen MAKOVÁ 2004

Vajan. 8:00

Ž 9837
59472 Zuzana VALKOVIČOVÁ 1985

Vajan. 8:00

R 9836
59518 Maxim KLEIBL 2005

Vajan. 8:00

CH13 Dunajklub Kamzík Bratislava 9835
59444 Kristína WEBER 2007

Vajan. 8:00

D10 9834
59483 Lucia MARKOVÁ 1975

Vajan. 8:00

R ESET 9833
59529 Richard MARKO 1973

Vajan. 8:00

R ESET 9832
59485 Andrej DRAŠKOVIČ 2011

Vajan. 8:00

CH10 9831
59525 Zoran DRAŠKOVIČ 1980

Vajan. 8:00

R 9830
59487 Zoran DRAŠKOVIČ 2010

Vajan. 8:00

CH10 9829
59466 Zora MISTRÍKOVÁ 1977

Vajan. 8:00

R 9828
59499 Filip KOMADA 2008

Vajan. 8:00

CH10 Brasko Kids Team 9827
59455 Hana KRASLANOVÁ 2006

Vajan. 8:00

D13 Lezecká akadémia 9826
59445 Petra LAKOŠNÍROVÁ 2008

Vajan. 8:00

D10 Golden Team Stupava 9823
59484 Zuzana ŠEVČOVIČOVÁ 2002

Vajan. 8:00

R 9822
59477 Andrea ŠEVČOVIČOVÁ 1972

Vajan. 8:00

R 9821
59521 David HORVÁTH 2005

Vajan. 8:00

CH13 Tilgnerka 9820
59519 Michal KUBÁN 2006

Vajan. 8:00

CH13 XBS swimming 9818
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

72. ročník  Národného behu  DEVÍN – BRATISLAVA

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku   

14.4.2019                                                                                                                                                                            ang

 MAPA BEHU                                                                                                         RACE GUIDELINES DEVIN-BRATISLAVA

RUN MAP  REGISTRATION

Podmienky účasti Národného behu Devín - Bratislava

• vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku
• dobrý zdravotný stav a súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií
• rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel Národného behu Devín – Bratislava a Slovenského atletického zväzu
   (viď www.devin-bratislava.eu, www.starz.sk).

 

Registrácia on-line

Vyplňte váš najlepší dosiahnutý čas z troch predchádzajúcich ročníkov Národného behu Devín - Bratislava. Ak ste sa ho nezúčastnili, uveďte svoj najlepší výkon v minulom roku na 10 km. Na základe týchto údajov vás zaradíme do štartových sektorov. Vstup do štartových sektorov bude umožnený len pretekárom s označením príslušného sektoru na štartovom čísle. Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch! On-line registrácia a úhrada zvýhodneného štartovného je možná len do 8.4.2019 do 20:00.

 

Hromadná prihláška

Pri väčšom počte bežcov (minimálne desať členov) z jednej firmy, školy alebo športového klubu odporúčame využiť formu registrácie hromadnou prihláškou. HROMADNÁ PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE XLS. Vyplnenú hromadnú prihlášku zašlite e-mailom na adresu devin@behsity.sk do 2.4.2019.

 

Trasa A          Hlavný beh: Devín – Bratislava, kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž35, Ž50, Ž60 a firemný beh. 

                        Organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch.

                        Štart o 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 625 m.

 

Trasa B          Malý Devín: kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10, D13, rekreační bežci R a školské tímy. 

                        Štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Dĺžka 2 800 m.

                        Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do štartového sektoru len bežcom v kategóriách detí
                        do 15 rokov. Rekreační bežci budú štartovať na konci štartového pola.

 

Cieľ                Spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri).

 

Kategórie      Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. 

 

 Trasa  A, 11 625 m

 Trasa B, 2 800 m

 IPK

 kategória

 rok narodenia    

 IPK

 kategória

 rok narodenia

 M

 muži 16 – 39 rokov

 2003 - 1980

 CH10 

 chlapci  10 – 12 rokov

 2009 - 2007

 M40

 muži 40 – 49 rokov

 1979 - 1970

 CH13

 chlapci  13 – 15 rokov

 2006 - 2004

 M50 

 muži 50 – 59 rokov

 1969 - 1960

 D10

 dievčatá  10 – 12 rokov

 2009 - 2007

 M60

 muži 60 rokov a viac

 1959 a starší

 D13

 dievčatá  13 – 15 rokov

 2006 - 2004

 Ž

 ženy 16 – 34 rokov

 2003 - 1985

 R

 rekreační bežci od 16 rok., mix   

 2003 a starší

 Ž35

 ženy 35 – 49 rokov

 1984 - 1970

 

 

 

 Ž50

 ženy 50 – 59 rokov

 1969 - 1960

 

 

 

 Ž60

 ženy 60 a viac rokov   

 1959 a staršie      

 

 

 

 

Kategória R je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná pre mužov a ženy, na trase B – Malý Devín.

 

Súťaž tímov 

Firemný beh. Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom. Školské tímy. Na trase B – Malý Devín je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (žiaci do 15 rokov). Podmienkou účasti v súťaži tímov je registrácia minimálne piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku, školy alebo športového klubu (žiaci do 15 rokov) s rovnakým názvom u všetkých prihlásených pretekárov. Do celkového výsledku v súťaži tímov budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich bežcov z každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny. 

  

Štartovné       HLAVNÝ BEH: VŠETKY KATEGÓRIE

                        MALÝ DEVÍN: KATEGÓRIA R

                        15 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 8.4.2019.

                        19 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        MALÝ DEVÍN: KATEGÓRIE DO 15 ROKOV

                        9 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 8.4.2019.

                        12 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE 

                        7 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.

 

Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 8.4.2019 do 20:00

Platbou cez internet alebo bankovým prevodom s použitím nasledujúcich údajov

IBAN: SK16 0900 0000 0050 2738 6137

SWIFT - BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: číslo vygenerované prihlasovacím systémom (Vaše ID na stránke Behsity)

Špecifický symbol: 140419

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte svoje meno

 

Priradenie platby štartovného so správne vyplnenými údajmi sa zobrazí v štartovej listine podujatia do 5 dní od realizácie platby a súčasne sa zašle potvrdenie na e-mail pretekára. Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

 

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, platba v hotovosti a

REGISTRÁCIA NA MIESTE

 

11.4. a 12.4.2019 v čase 12:00 - 19:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava.

Úhrada štartovného po týchto termínoch nie je možná. 

 

Prezentácia pre hromadné prihlášky - ak máte záujem o prevzatie štartových balíčkov pre všetkých štartujúcich z vašej hromadnej prihlášky, uveďte túto požiadavku v hromadnej prihláške aj s menom osoby, ktorá balíčky prevezme.

 

Mimobratislavskí účastníci môžu absolvovať prezentáciu – prevziať si štartové číslo – v deň podujatia v čase 7:00 - 8:00 na Kúpeľnej ulici v Bratislave. Registrácia v deň pretekov nie je možná.

 

Štartové čísla

Na štartovom čísle  bude vyznačené zaradenie bežca do štartového sektora 1 až 4, určeného podľa dosiahnutého času v minulom roku uvedeného pri registrácií. Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do 4. sektoru. Pretekári s právom štartu na začiatku štartového poľa, budú zverejnení v predvečer podujatia na webovej stránke www.vos-tpk.sk a na vyvesených zoznamoch na štarte. Súčasťou štartového čísla je elektronický čip na meranie času bežca. Každý pretekár je povinný umiestniť si svoje štartové číslo na vrchnú vrstvu oblečenia viditeľne z čelnej strany a pribehnúť tak až do cieľa pretekov.

 

Doprava na štart

Autobus z Vajanského nábrežia 7:45
Autobus z Vajanského nábrežia 8:15
Autobus z Vajanského nábrežia 8:45
Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 *
Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi *

 

UPOZORNENIE: * Voľby označené hviezdičkou sú len pre kategórie hlavného behu so štartom v Devíne a to len pre bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na plavárni Pasienky, autobus ide priamo na štart – nezachádza na Kúpeľnú ulicu! Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených plagátom podujatia a pretekári ich môžu využiť bez ohľadu na štartové číslo. Individuálna doprava motorovým vozidlom na štart v Devíne v deň podujatia nie je možná!

 

Šatne 

Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Šatstvo je potrebné odovzdať do autobusov označených podľa štartových čísel v čase od 8:00 do 9:45. Ústrižok na označenie batožiny si každý pretekár prevezme súčasne so štartovým číslom. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu pretekári vyzdvihnú z tých istých autobusov na Vajanského nábreží. Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do šatne!

 

Občerstvenie                                    

Na trati hlavného behu – trase A bude zabezpečená voda na 3,5 km (pri kameňolome) a na 7,7 km (pri Riviére). Po prebehnutí cieľom bude k dispozícií voda a občerstvenie formou balíčka, ktorý si pretekári vyzdvihnú na Hviezdoslavovom námestí, na základe odovzdania lístku na občerstvenie.

 

Výsledky       

Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (gun time). Pretekári hlavného behu – trasy A budú mať vo výsledkoch uvedený aj čistý čas na 11 000 m. Výsledky budú zverejnené po podujatí na internetových stránkach www.starz.sk, www.devin-bratislava.eu, http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3828, www.behsity.sk. Dosiahnutý výsledok bežca bude zasielaný v deň podujatia vo forme SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného v prihláške.  

 

Ceny

Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny neudeľujú. Víťazi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú odmenu. Oceňovaní budú aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou príslušnosťou. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca o 11:30 na Hviezdoslavovom námestí.

 

Šťastné čísla

Žrebovanie šťastných čísel sa uskutoční  priebežne počas programu. Každý účastník zaregistrovaný online s uskutočnenou platbou online alebo bankovým prevodom do 8.4.2019, bude automaticky zaradený do žrebovania. Účastníci, ktorí sa budú registrovať osobne 11.4. a 12.4.2019 na Plavárni Pasienky, príp. budú len online zaregistrovaní (bez uhradenia poplatku), po úhrade štartovného obdržia spolu s dokladom o zaplatení žrebovací lístok, ktorý je potrebné označiť štartovým číslom a vhodiť do osudia počas prezentácie na Plavárni Pasienky alebo na Kúpeľnej ulici. Šťastné čísla budú zverejnené na tabuli umiestnenej na pódiu. Výherca sa pri preberaní výhry musí preukázať svojim štartovým číslom.     

 

Poistenie      

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Prvá pomoc  

Zdravotná služba bude v autobuse za pelotónom bežcov hlavného behu – trasy A, pri Riviére v Karlovej Vsi a v cieli pretekov.

 

Toalety          

Chemické toalety budú zabezpečené na štarte hlavného behu v Devíne i na štarte Malého Devína pod Mostom Lafranconi, súčasne budú zabezpečené i v cieli podujatia. V cieli podujatia sú aj mestské toalety pred budovou Reduty.

 

Protesty        

Protest môže podať každý účastník podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému rozhodcovi do 11:30  v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

 

Štartovný poplatok zahŕňa

• štartové číslo s čipom spolu s ústrižkom na označenie batožiny
• stručné pokyny spolu s ústrižkom na občerstvenie
• občerstvenie na trati a v cieli podujatia
• pamätnú účastnícku medailu
• zaslanie SMS s výsledným časom (pri on-line registrácii s vyplnením čísla mobilného telefónu)
• zabezpečenie prepravy na štart podujatia kyvadlovou dopravou
• zabezpečenie šatní a prepravy batožiny zo štartu do cieľa pretekov
• možnosť výhry hodnotných cien v žrebovaní šťastných čísel
• on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky výsledkov podujatia

 

Riaditeľ pretekov 

Ing. Peter Vojtko,  riaditeľ STaRZ

 

Hlavný rozhodca  

Doc. Dr. Ján Koštial, PhD.

 

Organizátor  

STaRZ - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Junácka 4, 831 04  Bratislava 3

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Organizátor si vyhradzuje právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. 

 

Kontakty       Web stránka podujatia www.devin-bratislava.eu.

                        Web stránka organizátora www.starz.sk

                        Kontaktný e-mail devin@starz.sk

                        Informácie telefonicky: +421 (0)2 443 734 77

 

Iné formy komunikácie nie sú oficiálnym kontaktom s organizátorom podujatia a organizátor nie je povinný na ne reagovať.

 

PROPOZÍCIE DEVÍN-BRATISLAVA 2019 NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE PDF

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

Registrácia, časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 95193.

 

 

OFICIÁLNE výsledky


http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3828

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
11 21 9225 Jakub FERENCIK 00:11:14 00:01:44 Malý Devín - 2 800 m
6 22 9580 Stefania SALAZAR 00:11:15 00:01:45 Malý Devín - 2 800 m
7 23 9715 Laura GRMANOVÁ 00:11:18 00:01:48 Malý Devín - 2 800 m
8 24 9633 Viktória URGELOVÁ 00:11:19 00:01:49 Malý Devín - 2 800 m
2 25 9622 Oliver TEŠOVIČ 00:11:19 00:01:49 Malý Devín - 2 800 m
1 26 9567 Viktoria PODOLINCAK 00:11:19 00:01:49 Malý Devín - 2 800 m
12 27 9634 Ondrej VADILA 00:11:23 00:01:53 Malý Devín - 2 800 m
9 28 9282 Megan ČUVALOVÁ 00:11:24 00:01:53 Malý Devín - 2 800 m
13 29 9343 Ondrej FARSKÝ 00:11:25 00:01:54 Malý Devín - 2 800 m
14 30 9819 Matej BREZINA 00:11:26 00:01:56 Malý Devín - 2 800 m
3 31 9136 Oskar DURČO 00:11:28 00:01:57 Malý Devín - 2 800 m
15 32 9490 Samuel KONOPKA 00:11:29 00:01:58 Malý Devín - 2 800 m
16 33 9762 Adam KOVÁČ 00:11:29 00:01:59 Malý Devín - 2 800 m
5 34 9739 Roman HARASLIN 00:11:31 00:02:00 Malý Devín - 2 800 m
17 35 9001 Matej ČERNÝ 00:11:35 00:02:05 Malý Devín - 2 800 m
6 36 9166 Adam BALUŠÍK 00:11:37 00:02:07 Malý Devín - 2 800 m
2 37 9598 Lucia SOPKOVÁ 00:11:39 00:02:09 Malý Devín - 2 800 m
10 38 9593 Natália SLOBODOVÁ 00:11:40 00:02:10 Malý Devín - 2 800 m
4 39 9288 Michal KRAJČÍK 00:11:41 00:02:11 Malý Devín - 2 800 m
5 40 9457 Matej HIADLOVSKÝ 00:11:42 00:02:11 Malý Devín - 2 800 m
<< < 2 > >>

 

 devin-ba-2019-partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATISTIKA PRE Národný beh Devín - Bratislava 2019


Kategória Počet
CH10 chlapci 10–12 rokov 184
CH13 chlapci 13–15 rokov 72
D10 dievčatá 10–12 rokov 144
D13 dievčatá 13–15 rokov 80
M muži do 39 rokov 2893
M40 muži 40–49 rokov 1077
M50 muži 50–59 rokov 304
M60 muži 60 rokov a viac 123
R rekreační bežci od 16 rok., mix 280
Ž ženy do 34 rokov 1112
Ž35 ženy 35–49 rokov 744
Ž50 ženy 50-59 rokov 92
Ž60 ženy 60 a viac rokov 16
Celkový počet7121
Pohlavie Počet
muž 4771
žena 2350
Celkový počet7121
Trať Počet
Malý Devín 56
Velký Devín 1124
Celkový počet1180

2

366

367

368

395

Tímy Počet
Školský tím 2
Firemný tím 364
Školský tím 1
Školský tím 1
Školský tím 27
Celkový počet395

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 08.04.2019