BRATISLAVA QUADRATHLON


Po dohodne s Asociáciou vodáckych klubov Bratislava (ABVK) a ľuďmi, ktorí majú nielen vzťah k Dunaju, ale aj k športom quadrathlonu, rozhodli sme sa usporiadať 0-tý ročník podujatia v obmedzenom množstve pretekárov (max. 35) 0-tý ročník bude viac o priateľskom preteku, ako o zápolení, bude to skúška, či a ako dokážeme zvládnuť disciplíny Quadrathonnu. Preto aj najkratšia trať (šprint).

 

S účasťou na podujatí je spojená aj povinná príprava v kajakárskom inkubátore, ktorý je súčasťou štartovného. Na prípravu je možné sa prihlásiť priamo na stránke organizátora podujatia, kde sú aj všetky kontakty. Štartovné je možné uhradiť aj na mieste u organizátora v hotovosti oproti dokladu o úhrade. Via o podujatí v Propozíciách, prípadne kontaktujte usporiadateľa na t.č. 0917170493 alebo mailom na pavol@sovic.sk.

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(1 prihlásený uživateľ)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
4025 Michal Fajta M

PROPOZÍCIE

BRATISLAVA QUADRATHLON (0-tý ročník) 24. augusta 2019 od 8:00 hod. DRAŽDIAK - DUNAJ

 

ORGANIZÁTOR: Teamspirit s.r.o. https://teamspirit.sk 

 

USPORIADATEĽ: PRIATELIA BEHU LEŽÉRNEHO o.z. https://www.facebook.com/groups/826482437369572/

 

DĹŽKA TRATE: 0,75 km plávanie, 5 km beh, 20 km cyklistika, 4 km kajak (šprint)

 

LIMIT: 35 účastníkov

 

PRIHLASOVANIE: portál www.BehSiTy.sk Prihlasovanie je možné od 10. júla 2019 do 22. augusta 2019.
Organizátor si vyhradzuje právo predĺžiť dobu prihlasovania aj po dosiahnutí účastníckeho limitu, pre náhradníkov.

 

PREZENTÁCIA: 8:00 - 8:50 Draždiak, bufer u Majorov (Požičovňa Paddleboardov areál ÚLK.)

 


ŠTART disciplín: 9:00 Plávanie DRAŽDIAK, požičovňa Paddleboardov, hromadný
Beh - kontinuálne po doplávaní (bufet pri STARZ)
Cyklistika - kontinuálne (bufet pri STARZ) 
Kajak - kontinuálne (Vodácky Klub Dunajčík, Klokočova)
(V prípade, že nie je voľný kajak, zastaví sa časomiera u konkrétneho pretekára až do momentu jeho štartu poslednej disciplíny)

 

ČASOVÝ LIMIT: 4 hodiny (dojazd posledného pretekára 13:00) Ak budú prestoje pri kajakoch dlhšie ako 15 minút, časový limit sa zvyšuje o 30 minúť.

 

TRAŤ: Plávanie - Draždiak,
Povrch trate pre cyklistiku - asfalt petržalskej hrádze, Draždiak-Rusovce-Dunajčík
Povrch trate beh - asfalt 50% + 50% lesná cesta, (okruh)
Kajak - tečúca voda Dunaj (2km po prúde, 2km proti prúdu, mimo plavebnej dráhy)

 

ŠTARTOVNÉ: Štartovné za účastníka vrátane pacera je 25,- EUR
Štartovné zahŕňa:
štartové číslo - dvojkombinácia
1x príprava v kajakárskom inkubátore, (1hodina).
zapožičanie kajaku pre disciplínu vrátane servisu
zdravotný dohľad na Draždiaku
občerstvenie počas podujatia a záverečného vyhodnotenia
pamätný diplom ostatné služby spojené s organizáciou podujatia

 

ÚHRADA: Štartovné sa uhrádza buď kartou priamo pri prihlasovaní na podujatie na www.BehSiTy.sk alebo prevodom na účet SK18 1100 0000 0029 2182 9912 , VS: (pridelené pri registrácii), ŠS: 201908. Názov účtu: Teamspirit. O prijatí štartovného budete upovedomení a bude Vám pridelené štartové číslo

 

VÝBAVA: Každý pretekár musí byť vybavený bicyklom, pre plávanie sa odporúča plavák. Ten je možné po plávaní odovzdať zástupcom usporiadateľa a vyzdvihnúť si ho 
vo VK Dunajčík. 

 

ŠTARTOVÉ ČÍSLO: Štartové čísla budú duálne. Klasické štartové číslo, ktoré má pretekár pripnuté viditeľne na hrudi spredu (okrem disciplíny plávanie) a zápästná páska, pre záznamy kontrol na trati. 

 

ČASOMIERA: Časomieru zabezpečuje firma Nostri effercio, s.r.o. Budú merané prosté časy bez čipového merania s presnosťou na sekundy. Meraný bude medzičas po ukončení každej disciplíny, a prípadný prestoj pri disciplíne kajak. Prestoj môže byť nulový. Časy budú uvedené na diplome pre účastníkov a na stránke www.BehSiTy.sk 

 

KATEGÓRIE:
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

 

CENY: Každý pretekár obdrží po vyhodnotení podujatia vo VK Dunajčík pamätný diplom.
Cenami od partnerov budú ohodnotení prvý traja účastníci a prvé tri účastníčky nultého ročníka. 

 

BATOŽINA: Batožinu si môže každý účastník uschovať pred štartom do pristaveného auta na Draždiaku.
Tá mu bude prevezená do VK Dunajčík, kde si ju môže vyzdvihnúť. Batožina bude označená štartovým číslom účastníka.

 

FAIR PLAY: Pretekár svojou prihláškou a zaplatením štartovného potvrdzuje, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre zvládnutie všetkých štyroch disciplín a že ani jemu, ani jeho ošetrujúcemu lekárovi nie sú známe obmedzenia, ktoré by bránili absolvovať pretek Pretekár prehlasuje, že všetky disciplíny absolvuje na stanovenej trati a stanoveným spôsobom. V prípade nedodržania podmienok, môže usporiadateľ pretekára vylúčiť. Pretekár prehlasuje, že počas svojho výkonu nebude odhadzovať odpadky a znečisťovať životné prostredie. V opačnom prípade môže usporiadateľ pristúpiť k jeho vylúčeniu z preteku. Pretek sa uskutočňuje mimo verejných cestných komunikácií, napriek tomu sú cyklistické chodníky v plnej prevádzke, prístupné ostatným občanom. Pretekár prehlasuje, že bude dbať na bezpečnosť, dodržiavať prípadné bezpečnostné pokyny poverených osôb, hlavne čo sa týka výstavby komunikácie R7, ale aj polície, prípadne iných zložiek. Ak by zdržanie na trati spôsobilo mimoriadnu časovú stratu pretekára, usporiadateľ po nahlásení takéhoto incidentu pretekárom môže výsledok v danej disciplíne upraviť. Pretekár svojim podpisom umožňuje usporiadateľovi disponovať jeho osobnými údajmi (dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa) v rozsahu organizácie podujatia, prípadne pri zasielaní správ s podujatím spojených. Usporiadateľ prehlasuje, že osobné údaje využije len na spomenuté účely a pre tento ročník podujatia. V prípade, že chce pretekár svoje údaje ponechať v databáze pre ďalšie ročníky, je nutný jeho vyslovený písomný súhlas. 

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

   

ŠTATISTIKA PRE BRATISLAVA QUADRATHLON


Kategória Počet
Muži 1
Ženy 0
Celkový počet1
Pohlavie Počet
muž 1
Celkový počet1

Nie ste prihlásený na stránku Behsity, pokiaľ máte vytvorené konto PRIHLÁSTE SA.
Zabudli ste heslo?

NOVÝ UŽÍVATEĽ    Pokiaľ nemáte vytvorené konto na stránke Behsity, vyplňte nasledujúce údaje:


E-mailová adresa nebude nikde zverejnená, je potrebná ako vaše prihlasovacie meno a pre portál Behsity.sk na komunikáciu s vami.Uvedenie vášho pohlavia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí.


Uvedenie vášho dátumu narodenia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí. Dátum zadávajte vo formáte D.M.RRRR


(Tvar : +421912333444)Telefóne číslo slúži na zasielanie vašich výsledkov, formou SMS správy, priamo na podujatiach, ktoré takúto službu poskytujú.

Uvedenie vašej adresy je potrebné pre zrealizovanie on-line platby prostredníctvom portálu Behsity.


*Súhlas so spracovaním osobných údajov:

*Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami portálu Behsity.sk:

Vyhlasujem, že som oboznámený/á s propozíciami podujatia, prihlásením na podujatie ich v celom znení akceptujem, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je rešpektovať pokyny organizátorov podujatia. Vyhlasujem, že som dostatočne pripravený/á pre účasť na zvolenom podujatí, som zdravý/á, absolvoval/a som potrebnú lekársku prehliadku a zúčastňujem sa na vlastnú zodpovednosť.


Súčasne dávam svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých som zachytený/á, zároveň súhlasím s ich využitím na marketingové účely podujatia.


V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.


*Povinné polia

Skontrolovať, či uvedený e-mail nie je už evidovaný v databáze Behsity.sk


(Nie je možne platiť online.)