Národný beh Devín - Bratislava 2018


 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ BEH!

 

 

BEŽECKÉ FOTKY OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Obľúbené bežecké fotografie zadarmo od Slovenskej sporiteľne môžete získať prostredníctvom aplikácie Pic2Go. Zaregistrujte svoje štartovné číslo a vaše akčné fotky dostanete priamo do svojho Facebooku.

 

 

FUNKČNÉ BEŽECKÉ TRIČKÁ 

Pánske aj dámske funkčné bežecké tričká v bielej a čiernej farbe potlačené aktuálnou grafikou Národného behu Devín - Bratislava si môžete zakúpiť v e-shope beh si ty. CENA 14,- EUR S DPH

 

tricka DB2018

 

Kontakt devin@behsity.sk

 

Stránka behu www.devin-bratislava.eu

 

Facebook event Národný beh Devín - Bratislava 2018

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(6887 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Ročník
Doprava
Kat.
Klub
Tím
ŠID
50248 Patrik Krajčovič 1995

iné

M ELITE TEAM OCRA SLOVAKIA 1153
37541 Mišo Duchoň 1989

Vajan. 8:00

M RKTT 2366
50213 Paula Peľáková 1997

Vajan. 8:00

Ž 4939
49715 Martin JANKOVIČ 1993

Vajan. 8:00

M 1555
49971 Michal MRÁZ 1997

Vajan. 8:00

M 5804
49716 Veronika KRNÁČOVÁ 1988

Vajan. 8:00

Ž 1831
49972 Tibor KAKAŠ 1983

Vajan. 8:00

M 5805
49717 Miloš MURÍN 1982

Vajan. 8:00

M 2099
49973 Tomáš BOĎA 2000

Vajan. 8:00

M GJH 5806
49718 Michaela NANIŠTOVÁ 1979

Vajan. 8:00

Ž35 3009
49974 Ján NOVÁK 1995

Vajan. 8:00

M 5807
49719 Ján MRVA 1969

Vajan. 8:00

M40 4086
49975 Pavol ONDREJKOVIČ 1983

Vajan. 8:00

M 5808
49720 Peter ŠKORÍK 1982

Vajan. 8:00

M 5298
49976 Michal MIŠANKO 1993

Vajan. 8:00

M GJH 5809
49721 Mária KOVÁČIKOVÁ 1982

Vajan. 8:00

Ž35 5487
49977 Pavol MIŤKO 1986

Vajan. 8:00

M 5810
49722 Petra PUKALOVIČOVÁ 1984

Vajan. 8:00

Ž 5499
49978 Michal HARKABOZÍK 1981

Vajan. 8:00

M 5811
49723 Zhi Jie LEE 1993

Vajan. 8:00

Ž 5501
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

71. ročník  Národného behu  DEVÍN – BRATISLAVA

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku   

15.4.2018                                                                                                                                                                            ang

 MAPA BEHU                                                                                                         RACE GUIDELINES DEVIN-BRATISLAVA

RUN MAP  REGISTRATION

Podmienky účasti Národného behu Devín - Bratislava

• vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku
• dobrý zdravotný stav a súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií
• rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel Národného behu Devín – Bratislava a Slovenského atletického zväzu
   (viď www.devin-bratislava.eu, www.starz.sk).

 

Registrácia on-line

Vyplňte váš najlepší dosiahnutý čas z troch predchádzajúcich ročníkov Národného behu Devín - Bratislava. Ak ste sa ho nezúčastnili, uveďte svoj najlepší výkon v minulom roku na 10 km. Na základe týchto údajov vás zaradíme do štartových sektorov. Vstup do štartových sektorov bude umožnený len pretekárom s označením príslušného sektoru na štartovom čísle. Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch! On-line registrácia a úhrada zvýhodneného štartovného je možná len do 9.4.2018 do 20:00.

 

Hromadná prihláška

Pri väčšom počte bežcov (minimálne desať členov) z jednej firmy, školy alebo športového klubu odporúčame využiť formu registrácie hromadnou prihláškou. HROMADNÁ PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE XLS. Vyplnenú hromadnú prihlášku zašlite e-mailom na adresu devin@behsity.sk do 3.4.2018.

 

Trasa A          Hlavný beh: Devín – Bratislava, kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž35, Ž50, Ž60 a firemný beh. 

                        Organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch.

                        Štart o 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 625 m.

 

Trasa B          Malý Devín Slovenskej sporiteľne: kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10, D13, rekreační
                        bežci R a školské tímy. 

                        Štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Dĺžka 2 800 m.

                        Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do štartového sektoru len bežcom v kategóriách detí
                        do 15 rokov. Rekreační bežci budú štartovať na konci štartového pola.

 

Cieľ                Spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri).

 

Kategórie      Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. 

 

 Trasa  A, 11 625 m

 Trasa B, 2 800 m

 IPK

 kategória

 rok narodenia    

 IPK

 kategória

 rok narodenia

 M

 muži 16 – 39 rokov

 2002 - 1979

 CH10 

 chlapci  10 – 12 rokov

 2008 - 2006

 M40

 muži 40 – 49 rokov

 1978 - 1969

 CH13

 chlapci  13 – 15 rokov

 2005 - 2003

 M50 

 muži 50 – 59 rokov

 1968 - 1959

 D10

 dievčatá  10 – 12 rokov

 2008 - 2006

 M60

 muži 60 rokov a viac

 1958 a starší

 D13

 dievčatá  13 – 15 rokov

 2005 - 2003

 Ž

 ženy 16 – 34 rokov

 2002 - 1984

 R

 rekreační bežci od 16 rok., mix   

 2002 a starší

 Ž35

 ženy 35 – 49 rokov

 1983 - 1969

 

 

 

 Ž50

 ženy 50 – 59 rokov

 1968 - 1959

 

 

 

 Ž60

 ženy 60 a viac rokov   

 1958 a staršie      

 

 

 

 

Kategória R je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná pre mužov a ženy, na trase B – Malý Devín Slovenskej sporiteľne.

 

Súťaž tímov 

Firemný beh. Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom. Školské tímy. Na trase B – Malý Devín Slovenskej sporiteľne je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (žiaci do 15 rokov). Podmienkou účasti v súťaži tímov je registrácia minimálne piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku, školy alebo športového klubu (žiaci do 15 rokov) s rovnakým názvom u všetkých prihlásených pretekárov. Do celkového výsledku v súťaži tímov budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich bežcov z každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny. 

  

Štartovné       HLAVNÝ BEH: VŠETKY KATEGÓRIE

                        MALÝ DEVÍN SLOVENSKEJ SPORITEĽNE: KATEGÓRIA R

                        14 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 9.4.2018.

                        17 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        MALÝ DEVÍN SLOVENSKEJ SPORITEĽNE: KATEGÓRIE DO 15 ROKOV

                        8 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 9.4.2018.

                        10 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE 

                        6 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.

 

Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 9.4.2018 do 20:00

Platbou cez internet alebo bankovým prevodom s použitím nasledujúcich údajov

IBAN: SK16 0900 0000 0050 2738 6137

SWIFT - BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: číslo vygenerované prihlasovacím systémom (Vaše ID na stránke Behsity)

Špecifický symbol: 150418

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte svoje meno

 

Priradenie platby štartovného so správne vyplnenými údajmi sa zobrazí v štartovej listine podujatia do 5 dní od realizácie platby a súčasne sa zašle potvrdenie na e-mail pretekára. Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

 

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, platba v hotovosti a

REGISTRÁCIA NA MIESTE

 

12.4. a 13.4.2018 v čase 12:00 - 19:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava.

Úhrada štartovného po týchto termínoch nie je možná. 

 

Prezentácia pre hromadné prihlášky - ak máte záujem o prevzatie štartových balíčkov pre všetkých štartujúcich z vašej hromadnej prihlášky, uveďte túto požiadavku v hromadnej prihláške aj s menom osoby, ktorá balíčky prevezme.

 

Mimobratislavskí účastníci môžu absolvovať prezentáciu – prevziať si štartové číslo – v deň podujatia v čase 7:00 - 8:00 na Kúpeľnej ulici v Bratislave. Registrácia v deň pretekov nie je možná.

 

Štartové čísla

Na štartovom čísle  bude vyznačené zaradenie bežca do štartového sektora 1 až 4, určeného podľa dosiahnutého času v minulom roku uvedeného pri registrácií. Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do 4. sektoru. Pretekári s právom štartu na začiatku štartového poľa, budú zverejnení v predvečer podujatia na webovej stránke www.vos-tpk.sk a na vyvesených zoznamoch na štarte. Súčasťou štartového čísla je elektronický čip na meranie času bežca. Každý pretekár je povinný umiestniť si svoje štartové číslo na vrchnú vrstvu oblečenia viditeľne z čelnej strany a pribehnúť tak až do cieľa pretekov.

 

Doprava na štart

Autobus z Vajanského nábrežia 7:45
Autobus z Vajanského nábrežia 8:15
Autobus z Vajanského nábrežia 8:45
Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 *
Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi *

 

UPOZORNENIE: * Voľby označené hviezdičkou sú len pre kategórie hlavného behu so štartom v Devíne a to len pre bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na plavárni Pasienky, autobus ide priamo na štart – nezachádza na Kúpeľnú ulicu! Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených plagátom podujatia a pretekári ich môžu využiť bez ohľadu na štartové číslo. Individuálna doprava motorovým vozidlom na štart v Devíne v deň podujatia nie je možná!

 

Šatne 

Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Šatstvo je potrebné odovzdať do autobusov označených podľa štartových čísel v čase od 8:00 do 9:45. Ústrižok na označenie batožiny si každý pretekár prevezme súčasne so štartovým číslom. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu pretekári vyzdvihnú z tých istých autobusov na Vajanského nábreží. Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do šatne!

 

Občerstvenie                                    

Na trati hlavného behu – trase A bude zabezpečená voda na 3,5 km (pri kameňolome) a na 7,7 km (pri Riviére). Po prebehnutí cieľom bude k dispozícií voda a občerstvenie formou balíčka, ktorý si pretekári vyzdvihnú na Hviezdoslavovom námestí, na základe odovzdania lístku na občerstvenie.

 

Výsledky       

Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (gun time). Pretekári hlavného behu – trasy A budú mať vo výsledkoch uvedený aj čistý čas na 11 000 m. Výsledky budú zverejnené po podujatí na internetových stránkach www.starz.sk, www.devin-bratislava.eu, http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/2530, www.behsity.sk. Dosiahnutý výsledok bežca bude zasielaný v deň podujatia vo forme SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného v prihláške.  

 

Ceny

Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny neudeľujú. Víťazi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú odmenu. Oceňovaní budú aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou príslušnosťou. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca o 11:30 na Hviezdoslavovom námestí.

 

Šťastné čísla

Žrebovanie šťastných čísel sa uskutoční  priebežne počas programu. Každý účastník zaregistrovaný online s uskutočnenou platbou online alebo bankovým prevodom do 9.4.2018, bude automaticky zaradený do žrebovania. Účastníci, ktorí sa budú registrovať osobne 12.4. a 13.4.2018 na Plavárni Pasienky, príp. budú len online zaregistrovaní (bez uhradenia poplatku), po úhrade štartovného obdržia spolu s dokladom o zaplatení žrebovací lístok, ktorý je potrebné označiť štartovým číslom a vhodiť do osudia počas prezentácie na Plavárni Pasienky alebo na Kúpeľnej ulici. Šťastné čísla budú zverejnené na tabuli umiestnenej na pódiu. Výherca sa pri preberaní výhry musí preukázať svojim štartovým číslom.     

 

Poistenie      

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Prvá pomoc  

Zdravotná služba bude v autobuse za pelotónom bežcov hlavného behu – trasy A, pri Riviére v Karlovej Vsi a v cieli pretekov.

 

Toalety          

Chemické toalety budú zabezpečené na štarte hlavného behu v Devíne i na štarte Malého Devína pod Mostom Lafranconi, súčasne budú zabezpečené i v cieli podujatia. V cieli podujatia sú aj mestské toalety pred budovou Reduty.

 

Protesty        

Protest môže podať každý účastník podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému rozhodcovi do 11:30  v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

 

Štartovný poplatok zahŕňa

• štartové číslo s čipom spolu s ústrižkom na označenie batožiny
• stručné pokyny spolu s ústrižkom na občerstvenie
• občerstvenie na trati a v cieli podujatia
• pamätnú účastnícku medailu
• zaslanie SMS s výsledným časom (pri on-line registrácii s vyplnením čísla mobilného telefónu)
• zabezpečenie prepravy na štart podujatia kyvadlovou dopravou
• zabezpečenie šatní a prepravy batožiny zo štartu do cieľa pretekov
• možnosť výhry hodnotných cien v žrebovaní šťastných čísel
• on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky výsledkov podujatia

 

Riaditeľ pretekov 

Ing. Peter Vojtko,  riaditeľ STaRZ

 

Hlavný rozhodca  

Doc. Dr. Ján Koštial, PhD.

 

Organizátor  

STaRZ - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Junácka 4, 831 04  Bratislava 3

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Organizátor si vyhradzuje právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. 

 

Kontakty       Web stránka podujatia www.devin-bratislava.eu.

                        Web stránka organizátora www.starz.sk

                        Kontaktný e-mail devin@starz.sk

                        Informácie telefonicky: +421 (0)2 443 734 77

 

Iné formy komunikácie nie sú oficiálnym kontaktom s organizátorom podujatia a organizátor nie je povinný na ne reagovať.

 

PROPOZÍCIE DEVÍN-BRATISLAVA 2018 NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE PDF

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

Registrácia, časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 95193.

 

 

OFICIÁLNE výsledky


http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/2530

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
1 1 9624 Jakub PATUC 00:10:15 00:00:00 Malý Devín - 2 600 m
1 1 2 Nelson Kipkogei CHERUTICH 00:35:05 00:00:00 Velký Devín - 11 625 m
2 2 6931 Filip BIELEK 00:10:21 00:00:06 Malý Devín - 2 600 m
2 2 157 Oleksandr MATVIICHUK 00:35:37 00:00:33 Velký Devín - 11 625 m
1 3 9098 Hana BALAŽOVJECHOVÁ 00:10:26 00:00:11 Malý Devín - 2 600 m
3 3 1 László GREGOR 00:37:09 00:02:05 Velký Devín - 11 625 m
3 4 9505 Daniel JAMRICH 00:10:29 00:00:15 Malý Devín - 2 600 m
4 4 3 Matúš VERBOVSKÝ 00:38:28 00:03:24 Velký Devín - 11 625 m
4 5 9639 Šimon PODHORNÝ 00:10:35 00:00:21 Malý Devín - 2 600 m
5 5 38 Marek HLADIK 00:38:54 00:03:50 Velký Devín - 11 625 m
1 6 9424 Lukáš DÓKA 00:10:38 00:00:23 Malý Devín - 2 600 m
6 6 44 Simon WAHLANDT 00:38:59 00:03:55 Velký Devín - 11 625 m
5 7 9780 Lukáš HOLKA 00:10:41 00:00:26 Malý Devín - 2 600 m
1 7 101 Zita KÁCSER 00:39:47 00:04:43 Velký Devín - 11 625 m
6 8 9282 Viliam SOJKA 00:10:46 00:00:31 Malý Devín - 2 600 m
7 8 76 Tomáš KUBEJ 00:39:59 00:04:55 Velký Devín - 11 625 m
7 9 9438 Jakub FARKAS 00:10:48 00:00:33 Malý Devín - 2 600 m
8 9 199 Peter WAHLANDT 00:40:15 00:05:11 Velký Devín - 11 625 m
1 10 9671 Francesco SALAZAR 00:10:53 00:00:38 Malý Devín - 2 600 m
9 10 77 Michal MOJŽIŠ 00:40:17 00:05:13 Velký Devín - 11 625 m
<< < 1 > >>

devin-ba-2018-partneri 

 

 

 

ŠTATISTIKA PRE Národný beh Devín - Bratislava 2018


Kategória Počet
CH10 chlapci 10–12 rokov 208
CH13 chlapci 13–15 rokov 123
D10 dievčatá 10–12 rokov 173
D13 dievčatá 13–15 rokov 80
M muži do 39 rokov 2838
M40 muži 40–49 rokov 927
M50 muži 50–59 rokov 283
M60 muži 60 rokov a viac 129
R rekreační bežci od 16 rok., mix 304
Ž ženy do 34 rokov 1129
Ž35 ženy 35–49 rokov 622
Ž50 ženy 50-59 rokov 61
Ž60 ženy 60 a viac rokov 10
Celkový počet6887
Pohlavie Počet
muž 4637
žena 2250
Celkový počet6887
Trať Počet
Malý Devín 43
Velký Devín 742
Celkový počet785

354

391

Tímy Počet
Firemný tím 354
Školský tím 37
Celkový počet391

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 09.04.2018